top of page

Tenggrenplay is dedicated to the physical practice of creating safe and authentic spaces for children to play freely. This is done by the Play Ranger project, inspired by Inspire Scotland Play Ranger model.

The aim of increasing the use of public parks and providing security to parents concerned about their children’s safety.

Find out where we are here

Image by Markus Spiske

Tenggrenplay functions as a platform and educational tool to access information and knowledge so that our community can better provide authentic play space and time for your children.

Learn about Playwork here! and explore how you can use it every day with your children. 

Forest Playground

Playworkprinciperna

Playworkprinciperna utarbetades av "the Playwork Principles Scrutiny Group"i 2004. De fastställer det professionella och etiska ramverket för Playwork.

 1. Alla barn och unga behöver leka. Impulsen att spela är medfödd och naturlig. Lek är en biologisk, psykologisk och social nödvändighet och grundläggande för individers och samhällens sunda utveckling och välbefinnande.
   

 2. Lek är en process som är fritt vald, personligt styrd och motiverad inom sig själv. Det vill säga barn och unga bestämmer och kontrollerar innehållet och syftet med sin lek, genom att följa sina egna instinkter, idéer och intressen, på sitt sätt av sina egna skäl.
   

 3. Playworks främsta fokus och kärna är att stödja och underlätta lekprocessen och detta bör informera om utvecklingen av lekpolitik, strategi, träning och utbildning.
   

 4. För Playworker har lekprocessen företräde och Playworkers fungerar som förespråkare för lek när de engagerar sig i vuxenledda agendor.
   

 5. Playworkerns roll är att stödja alla barn och unga i skapandet av ett utrymme där de kan leka.
   

 6. Playworkerns svar på barn och unga som leker bygger på en gedigen uppdaterad kunskap om lekprocessen och en reflekterande praktik.
   

 7. Playworkern är medveten om sin egen påverkan på leken och även barns och ungas inverkan på playworkern.
   

 8. Playworkers väljer en interventionsstil som gör det möjligt för barn och unga att utöka sin lek. All lekarbetarintervention måste balansera risk med utvecklingsnytta och barns välbefinnande.

What is Tenggrenplay?

Tenggrenplay är en ideel förening med Playwork som dess grund.

Maria har aktivt arbetat för att ge barn meningsfull fritid sedan 15 års ålder, med start i Barn och Ungdomsorganisationen Unga Örnar.

 

Hon är en före detta pedagogisk utvecklare och Koordinator för fritidshem i Australien och arbetar för nuvarande på Vängåvans Parklek på Stora Essingen. 

Image by Annie Spratt

Playwork Foundation

Tenggrenplay is based on the Playwork theory.

 

Playwork is the work of creating and maintaining spaces for children to play. The theory and practice of playwork recognises that children's play should ideally be "freely chosen, personally directed and intrinsically motivated.

bottom of page