top of page

A title goes here. Click to edit and add your own.

Tenggrenplay är oberoende av registrerade fritidshem, idrottsklubbar eller strukturerade utrymmen och miljöer. Våra Play Leaders har till uppgift att patrullera närområden och registrera var dina barn väljer att leka. 

Tenggrenplay-ledare övervakar utbud, öppna ytor och gömda områden i stadsdelar som har kartlagts för att fånga barns uppmärksamhet. Barn är fria att komma och gå som de vill, leka var de vill och träffa sina vänner på fritiden.

Tenggrenplays Play Leaders är inte barnvakter eller en barnomsorg. Vi är utbildade i Playwork, med kvalifikationer för första hjälpen och utrustade med nödvändiga säkerhetsåtgärder för att hålla ett öga på dina barn så att föräldrar känner sig säkrare när de låter sina barn leka ute själva.

bottom of page