top of page

Playwork Theory and Practice

Add a general description of the items listed below. You can introduce the list and include any relevant information you want to share. Double click to edit the text.

hej

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

Forensisk Playwork
[Forensic  Playwork]

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

Den vuxna agendan
[Adult Agendas]

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

Dynamisk riskbedömning
[Dynamic risk assessment]

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

Lekcirkeln
[The Play Cycle]

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

Liminalitet
[Liminality]

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

Playworkprinciperna

Playworkprinciperna utarbetades av "the Playwork Principles Scrutiny Group"i 2004. De fastställer det professionella och etiska ramverket för Playwork.

 1. Alla barn och unga behöver leka. Impulsen att spela är medfödd och naturlig. Lek är en biologisk, psykologisk och social nödvändighet och grundläggande för individers och samhällens sunda utveckling och välbefinnande.
   

 2. Lek är en process som är fritt vald, personligt styrd och motiverad inom sig själv. Det vill säga barn och unga bestämmer och kontrollerar innehållet och syftet med sin lek, genom att följa sina egna instinkter, idéer och intressen, på sitt sätt av sina egna skäl.
   

 3. Playworks främsta fokus och kärna är att stödja och underlätta lekprocessen och detta bör informera om utvecklingen av lekpolitik, strategi, träning och utbildning.
   

 4. För Playworker har lekprocessen företräde och Playworkers fungerar som förespråkare för lek när de engagerar sig i vuxenledda agendor.
   

 5. Playworkerns roll är att stödja alla barn och unga i skapandet av ett utrymme där de kan leka.
   

 6. Playworkerns svar på barn och unga som leker bygger på en gedigen uppdaterad kunskap om lekprocessen och en reflekterande praktik.
   

 7. Playworkern är medveten om sin egen påverkan på leken och även barns och ungas inverkan på playworkern.
   

 8. Playworkers väljer en interventionsstil som gör det möjligt för barn och unga att utöka sin lek. All lekarbetarintervention måste balansera risk med utvecklingsnytta och barns välbefinnande.

bottom of page